Energideklaration

Från och med 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning. Finns ingen energideklaration den dagen köparen skriver kontrakt har köparen rätt att själv låta upprätta en inom 6 månader på säljarens bekostnad.

Den nya lagen syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva och på sikt bidra till ett mer hållbart samhälle. Lagen berör samtliga hus som skall säljas med undantag för byggnader under 50 m2 samt fritidshus som ej nyttjas som permanentboende, det går ej att förhandla bort en energideklaration.

Som kund behöver du i princip bara förbereda styrkande dokumentation över byggnadens energi och vattenförbrukning och invänta vår certifierade energiexpert. Efter besiktningen sammanställer energiexperten underlaget och rapporterar in energideklarationen till Boverket. Då har datan analyserats och sammanställts i en rapport som visar husets energistatus. Vi räknar ut hur stor förbrukning huset bör ha jämfört med den faktiska förbrukningen.

Åtgärdsförslag lämnas i de fall där de sänker energiförbrukningen samtidigt som de är ekonomiskt lönsamma för byggnadsägaren och inte påverkar inomhusmiljön negativt. Det finns inga krav från myndigheterna att en åtgärd måste utföras men då de är ekonomiskt lönsamma att genomföra kan det finnas pengar att spara.

Efter en genomförd energideklaration får husägaren en energideklaration som gäller i 10 år.

Även om du inte planerar att sälja huset de närmsta åren, kan du tjäna på att energibesiktiga ditt hus. Du får veta hur energieffektivt huset är jämfört med andra, kan vidta åtgärder för att minska kostnaderna. Den dagen du ska sälja, höjer en låg energiförbrukning värdet på ditt hus och gör det mer attraktivt på marknaden. Dessutom gör du en insats för miljön.

Copyright © 2018, Besiktningsbolaget Sydost AB