Statusbesiktning & underhållsplan

Besiktningsbolaget hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att få full kontroll på sitt underhåll. Med hjälp av erfarenhet och modern teknik ser vi till att ni får bästa möjliga underlag för att sköta er fastighet.

Våra besiktningsmän utför en omfattande statusbesiktning för att klarlägga byggnadernas kondition. Resultatet sammanfattas därefter i ett pedagogiskt utlåtande med förklarande texter och bilder.

 

Med hjälp av besiktningsutlåtandet tar vi fram en underhållsplan. Underhållsplanen besvarar vilket underhållsbehov fastigheten har, när respektive åtgärd ska utföras och vad åtgärderna uppskattas kosta. En underhållsplan omfattar ofta 20-30 år men kan även skräddarsys helt efter era önskemål. Vanligen omfattar planen hela fastigheten, dvs allt från tak, fasader, installationer, allmänna utrymmen och utemiljö.

 

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg

 

För fastighetsägare eller Brf:er blir underhållsplanen ett viktigt verktyg. Med bättre förutsättningar för att planera fastighetens underhåll kan både totalkostnaden och tidsåtgången hållas nere. Arbetet effektiviseras genom samordnade projekt och ni undviker dyra och akuta åtgärder.

 

Våra underhållsplaner levereras även digitalt via molntjänsten Planima. Den digitala underhållsplanen ger er en exakt överblick av fastighetens status, kommande åtgärder och kostnader. Ni slipper leta efter borttappade pärmar, alla berörda kan enkelt komma åt planen via sin dator eller telefon. Jämfört med en traditionell underhållsplan blir den digitala planen ett levande dokument som enkelt kan uppdateras i takt med att fastigheten förändras.

 

En annan smart funktion är att den digitala planen har nyckeltal och ger förslag på hur föreningens avsättning bör se ut inför kommande underhåll.
Underhållsplan BRF Kalmar växjö
För vem?

Statusbesiktning och underhållsplaner passar för bostadsrättsföreningar (BRF) och fastighetsägare.