Areamätning

Att veta och ha korrekta uppgifter gällande arean på ett boende är viktigt och behövs tex. inför fasthetstaxering, hyresavtal och bygglovsansökan. Framförallt är det viktigt inför ett köp eller försäljning av en bostad.

Det är väldigt vanligt att gamla areauppgifter inte stämmer. Orsaken är många men det kan vara att äldre mätmetoder användes. Reglerna kring areamätning kan ha förändrats eller så kanske bostadsytan aldrig varit uppmätt överhuvudtaget och att de angivna siffrorna endast bygger på uppskattningar.
Vi på Besiktningsbolaget kan hjälpa dig att se till så att arean är korrekt, så att du kan få rätt pris vid både köp och försäljning av en bostad. Våra arbetsområden är Kalmar, Öland, Karlskrona och Växjö med omnejd.
Overlatelsebesiktning
För vem?

Areamätning kan utföras på såväl bostadsrätter, villor och småhus.

Vad är boyta/biyta?
Eftersom alla utrymmen i en bostad inte kan nyttjas lika bra, särskiljer man boyta och biyta. Med boyta menas delen av en bostad som faktiskt kan utnyttjas och som anses beboelig.
Exempel på boyta:  Kök, badrum, sovrum, vardagsrum med undantag för de utrymme som är under 1,9 m, som vid tex snedtak.
Exempel på biyta: Utrymme under 1,9 m, pannrum, garage och källarvåning under markytan.