OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

OVK står för obligatorisk ventilations kontroll. Det är byggnadens ägare som ser till att ovk utförs enligt plan och bygglagen (PBL).

 

Nästan alla byggnader skall funktionskontrolleras, undantag är industribyggnader, dit räknas storkök och centralkök. En- och två bostadshus med självdrag (S) eller frånluftsventilation (F) utan värmeåtervinning. Undantag gäller också ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk samt försvarsanläggningar av hemlig natur.

OVK utförs med bestämda intervaller

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska utföras med bestämda intervaller i de allra flesta hus och byggnader. Vid en OVK kontrolleras att klimatet i byggnaden är bra och att all ventilation fungerar som den ska. Det är byggnadens ägare som ser till att OVK utförs enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kravet på att utföra en sådan funktionskontroll gäller de allra flesta byggnader med undantag för industribyggnader. Till industribyggnader räknas också storkök och centralkök och en- och tvåbostadshus med så kallat självdrag (S) eller frånluftsventilation (F) utan värmeåtervinning. Undantaget gäller också ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk samt försvarsanläggningar av hemlig natur.

 

Hur ofta ska en OVK utföras?

Hur ofta en OVK ska utföras, det som också kallas besiktningsintervallen, beror på vilken typ av byggnad det rör sig om. OVK ska antingen utföras med tre eller sex års intervall. 

 

I gruppen byggnader som ska kontrolleras med tre års intervall hör bland annat förskolor, skolor, vårdlokaler, kontor och flerbostadshus med från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) eller från- och tilluft (FT). 

 

Sex års intervall gäller för till exempel flerbostadshus, kontor och liknande med frånluft (F), frånluft med värmeåtervinning (FX) och självdrag (S). 

 

En OVK utförs av en certifierad besiktningsman

En OVK ska alltid utföras av en certifierad besiktningsman eller kontrollant. Vi på Besiktningsbolaget hjälper dig som fastighetsägare att utföra alla nödvändiga besiktningar av ventilationen och upprättar det protokoll som ska skickas till kommunen. Du som fastighetsägare får kopia på protokollet och ett så kallat OVK-intyg som visar att de kontroller som krävs har utförts inom rätt tid. Vi kan också komma med förslag på åtgärder och noterar eventuella fel och brister i ventilationen på ett tydligt sätt, så att du som fastighetsägare snabbt kan åtgärda dessa.

annons