Garantibesiktning

Syftet med en garantibesiktning är att klargöra om fel har framträtt under reklamationstiden och om det i isåfall är entreprenörens ansvar att rätta till dessa. Om du äger en nyproducerad byggnad är det klokt att låta utföra en garantibesiktning.

Reklamationstiden är vanligen två år vid en småhusentreprenad och under denna period är entreprenören ansvarig för att åtgärda eventuella fel som framkommit efter att huset färdigställdes. Vid större byggprojekt (t ex flerbostadshus) används andra entreprenadavtal vilket kan ge reklamationstid på 2-5 år.

 

Utför garantibesiktningen inom reklamationstiden

 

Det är viktigt att garantibesiktningen utförs inom reklamationstiden. Efter att reklamationstiden passerat är det i regel mycket svårt att reklamera pga. omvänd bevisbörda. Detta innebär att du som fastighetsägare måste kunna bevisa att entreprenören är ansvarig för reklamationen.

garantibesiktning i Kalmar växjö
Benämning

Denna typ av besiktning kan även benämnas som två-årsbesiktning, fem årsbesiktning eller § 59-besiktning.