Andra frågor

Letar du efter någon som kan ge dig råd och hjälp gällande din bostad, ditt kontor eller någon annan byggnadskonstruktion? Misstänker du problem med fukt eller lukt? Behöver du oberoende rådgivning eller ett andra utlåtande i en tvist- eller försäkringsfråga? Vi vet mycket väl att ingen byggnad är den andra lik, och att det därför ocks kan dyka upp frågor kring situationer som inte är så vanliga. Även om ingen av våra andra tjänster passar in på just ditt
behov hjälper vi gärna till med vår kunskap och erfarenhet. Skulle du ha någon frågeställning som vi inte kan svara på, så kan vi alltid peka dig vidare i rätt riktning.

Kontakta oss nedan eller på 020-21 22 30 redan idag, så hjälper vi dig.

Overlatelsebesiktning