Överlåtelsebesiktning

Ska du köpa eller sälja ett hus? En överlåtelsebesiktning ger dig en komplett bild av hur huset mår, vilka problem som finns idag och som kan förväntas i framtiden. Du får också veta om de behöver åtgärdas akut eller om det räcker att undvika att de blir värre. Genom att få alla fakta på bordet kan du tryggt planera ditt husägande och framtida underhåll. Våra arbetsområden är Kalmar, Öland, Karlskrona och Växjö med omnejd.

Kontroll

När vi på Besiktningsbolaget genomför en överlåtelsebesiktning kan du räkna med att hela byggnaden kontrolleras noggrant och opartiskt för att få fram så mycket relevant information som möjligt om huset utifrån dess ålder.

Trygghet

Vi vill att våra överlåtelsebesiktningar ska skapa trygghet för både säljaren och köparen under affären. Genom besiktningen får säljaren en möjlighet att lämna information om byggnaden, samtidigt som köparen får en god grund att stå på inför sitt beslut att köpa fastigheten.

annons
Hur går det till?

Under besiktningen
Under besiktningen genomför vi en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av huvudbyggnaden på tomten. Målet är att se om det finns saker att tänka på eller åtgärda utöver de uppenbara eller kända brister som kan finnas.

Arbetsprocessen
Vi bokar en tid för besiktningen via telefon, och efter att ha ställt några allmänna frågor om byggnaden går besiktningsmannen igenom husets alla rum och utrymmen för att anteckna de anmärkningar som finns. Även marken inkluderas i uppdraget i de fall den har teknisk betydelse för byggnaden.

Vad är syftet?

Syftet med besiktningen

En överlåtelsebesiktning har alltid syftet att minska risken för framtida tvister kring överlåtelsen, oavsett om den beställts av fastighetsägaren eller om säljare och köpare genomfört sina respektive undersökningar separat.

Vad händer sen?

Resultatet

Resultatet av besiktningen presenteras i en rapport, ett besiktningsprotokoll, där alla uppgifter om byggnadens skick listas rum för rum. Vårt mål är att vem som helst ska förstå all information, och det går också att beställa en särskild genomgång över telefon av protokollet med besiktningsmannen. Besiktningsutlåtandet fungerar sedan som ett bevis på att köparen och säljaren tagit sitt ansvar inför att kunna göra en rättvis fastighetsaffär. När båda parter känner till byggnadens eventuella brister och risker blir det lättare att diskutera ansvar, åtgärder och garantier som ska gälla för överlåtelsen.

Köpargenomgång

En plikt för dig som köpare

När du köper en fastighet har du enligt lagen en ”långtgående undersökningsplikt”. Det betyder att även om säljaren genomfört en husbesiktning, måste du bekosta och utföra en besiktning själv. Ett alternativ till detta är att beställa en besiktningsgenomgång med den besiktningsman som undersökt huset, antingen på plats eller över telefon. Du som köpare tar då över den juridiska relationen med oss, precis som om det var du som beställt besiktningen, vilket sparar både pengar och tid.