Energideklaration

Sedan 2009 finns ett krav på alla husägare att energideklarera sitt hus inför en försäljning. Om ingen energideklaration finns den dagen köparen skriver på köpekontraktet, så har köparen rätt att själv låta upprätta en på säljarens bekostnad inom 6 månader.

Syftet med den nya lagen är att göra våra byggnader mer energieffektiva, och på sikt bidra till ett mer hållbart samhälle. Lagen innefattar alla hus som ska säljas, med undantag för hus under 50m 2 och fritidshus. Det går inte heller att förhandla bort en energideklaration.

Inte bara inför försäljning

Även om du inte planerar att sälja huset de närmsta åren kan du tjäna på att energibesiktiga ditt hus. Du får veta hur energieffektivt huset är jämfört med andra, liknande hus, och kan vidta åtgärder för att minska kostnaderna. En låg energiförbrukning höjer värdet på ditt hus den dagen du ska sälja och gör det mer attraktivt på marknaden. Dessutom gör du en insats för miljön.

vindslucka
Hur går det till?

Det enda du som kund behöver ordna med är dokument som kan visa på byggnadens energi- och vattenförbrukning. Resten ordnar vår certifierade energiexpert, som sedan analyserar informationen och sammanställer det till en rapport som visar husets energistatus. Experten räknar även ut hur stor förbrukning huset bör ha jämfört med den faktiska förbrukningen, och kan där det är tillämpligt även lämna förslag på olika åtgärder som skulle sänka energikostnaden på ett ekonomiskt sätt.

Det finns inga krav från myndigheterna att faktiskt utföra någon av åtgärderna, men eftersom energiexperten tar med den ekonomiska lönsamheten i sin beräkning kan det finnas pengar att spara.

Efter besiktningen sammanställer energiexperten underlaget och rapporterar in resultatet till Boverket. Energideklarationen är sedan giltig i 10 år.