Bostadsrättsbesiktning

Ska du köpa eller sälja en lägenhet? En överlåtelsebesiktning ger dig en komplett bild av hur lägenheten mår, vilka problem som finns idag och som kan förväntas i framtiden. Du får också veta om de behöver åtgärdas akut eller om det räcker att undvika att de blir värre.Genom att få alla fakta på bordet kan du tryggt planera ditt framtida underhåll.

Vanliga brister

I många bostadsrätter är det vanligt med vatten- och fuktskador i framför allt badrum och kök, fönster och balkongdörrar. Vi ser också ofta felaktiga eller riskabla elinstallationer vid tvättmaskiner och torktumlare, ojordade stickkontakter och föråldrade elcentraler. Genom att vara bra informerad inför ditt köp kan du inte bara undvika en dålig affär, utan också långsiktigt planera de åtgärder som kan behöva genomföras eller öka bostadens värde i framtiden. Kontakta oss idag, så hjälper vi dig gå igenom din nya bostadsrätt innan du skriver på.

Bostadsrattsbesiktning
Hur går det till?

Under besiktningen
Under besiktningen genomför vi en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av huvudbyggnaden på tomten. Målet är att se om det finns saker att tänka på eller åtgärda utöver de uppenbara eller kända brister som kan finnas.

Arbetsprocessen
Vi bokar en tid för besiktningen via telefon, och efter att ha ställt några allmänna frågor om byggnaden går besiktningsmannen igenom husets alla rum och utrymmen för att anteckna de anmärkningar som finns. Även marken inkluderas i uppdraget i de fall den har teknisk betydelse för byggnaden.

Vad är syftet?

Syftet med besiktningen

En överlåtelsebesiktning har alltid syftet att minska risken för framtida tvister kring överlåtelsen, oavsett om den beställts av fastighetsägaren eller om säljare och köpare genomfört sina respektive undersökningar separat.

Vad händer sen?

Resultatet

Resultatet av besiktningen presenteras i en rapport, ett besiktningsprotokoll, där alla uppgifter om byggnadens skick listas rum för rum. Vårt mål är att vem som helst ska förstå all information, och det går också att beställa en särskild genomgång över telefon av protokollet med besiktningsmannen. Besiktningsutlåtandet fungerar sedan som ett bevis på att köparen och säljaren tagit sitt ansvar inför att kunna göra en rättvis fastighetsaffär. När båda parter känner till byggnadens eventuella brister och risker blir det lättare att diskutera ansvar, åtgärder och garantier som ska gälla för överlåtelsen.